Aikido

 

UTORAK, ČETVRTAK
Tuesday, Thursday 19:00 – 20:30 h
NEDJELJA
Sunday 15:00 – 17:00 h


Aikido je tradicionalna japanska borilačka vještina nastala prvom polovicom prošlog stoljeća. Osnivač Aikido-a, O-Sensei Morihei Ueshiba razvio je Aikido kroz intenzivno izučavanje klasičnih japanskih borilačkih vještina poput Daito-ryu Aiki-Jujutsu-a i Kenjutsu-a.

Aikido koristi međuprostor i energiju napadača kako bi mu oduzeo ravnotežu i kontrolirao napad. Redovitim vježbanjem ove plemenite borilačke vještine djelujete pozitivno na mnoge fiziološke, intelektualne i duhovne aspekte svoga bića. Pokreti koji se koriste tijekom vježbanja Aikido-a djeluju pozitivno na razvoj koordinacije, snage, fleksibilnosti, kondicije, ravnoteže i bržih refleksa. Energični trening izgrađuje fizičku spremnost na izbalansiran i fleksibilan način.

Aikido pomaže polaznicima da razviju samopouzdanje, poštovanje prema sebi i drugima, predanost, ustrajnost i skromnost. Za ozbiljno i učinkovito učenje Aikido-a nužno je potrebno trenirati u odgovarajućoj poticajnoj atmosferi, koja se postiže pod nadzorom kvalificiranih instruktora i upoznavanjem polaznika s pravilima ponašanja u tradicioalnom Aikido dojo-u.

Aikido is a traditional Japanese martial art created in the 20th century. The creator of Aikido O-Sensei Morihei Ueshiba has developed Aikido through the study of classical Japanese martial arts such as Daito-ryu Aiki-Jujutsu and Kenjutsu.

Aikido uses the space between two fitghers to control the attack and balancing. Practicing this noble martial art regurarly benefits in many physical, intelectual and spiritual aspects of a person. The movements used in Aikido develop strength, stamina, coordiation, flexibility, balancing and agility.

Aikido helps its participants grow selfconfidence, respect for others and self, commitment, persaverance and modesty. Effective and consistent Aikido training requires positive atmosphere which is provided under the supervision of qualified teachers and behavior rulesand regulations in the traditional Aikido dojo.

 

Voditelji: 
Marko Galiot
Vicko Roje