Ciklus predstava suvremenog cirkusa

Ciklus predstava suvremenog cirkusa je godišnji program koji se odvija u Amfiteatru Doma mladih, a sastoji se od nekoliko izvedbi predstava tijekom godine.

Provođenje programa započelo je 2018. godine kada je misao vodilja bila u isti kontekst postaviti domaće i strane umjetnike sa njihovim produkcijama kako bi se ukazalo na različitosti u njihovom pristupu, resursima i stvaralaštvu. Predstave koje selektiramo za ovaj program odlikuje konceptualna pročišćenost, suvremenost i inovativnost u interpretaciji tradicionalnih cirkuskih vrijednosti i disciplina.

A series of contemporary circus shows is an annual programe taking place in Amphitheatre of Multimedia cultural centre in Split. It consists of a number of shows throughout the year.

The program started in 2018. when the main objective was to put local and international artists in the same context, to perceive the differences in their approach, resources and creativity. Pieces that are selected have conceptual clarity, modernity and innovation in interpretation of traditional circus values and disciplines.