Predstave
Shows

 
 

Zvuk i tijelo
Sound and body

trajanje: 30 minuta
ideja i izvedba: Dora Popić
glazba: Mišo Komenda
potpora: Kam Hram i ROOM 100

Predstava suvremenog cirkusa koja kombinira tehniku na zračnom obruču (aerial hoop-u) sa zvučnim improvizacijama. Tijelo koje se pokreće zbog zvuka, i Zvuk koji se mijenja zbog pokreta. Ono što počne kao nadmetanje i igra dominacije, preraste u suradnju i koegzistenciju u kojoj ni jedno ne postoji bez onog drugog. Zvučna kulisa je improvizacija koja se sastoji od distorziranja zvučnog signala kroz gitarske efekte i oscilatore. Uz gitaru se koriste analogni i digitalni sampleri i ritam mašina na način primjeren formi. Svaki pokret tijela i obruča je ilustriran ili u potpunosti diktiran glazbom koja nastaje na licu mjesta i direktno korespondira sa izvedbom. Uz gitaru se koriste analogni i digitalni sampleri i ritam mašina na način primjeren formi. Za vrijeme svake izvedbe, zvuk se nadograđuje i mijenja, ovisno o zadanim parametrima prostora, vremena i trenutnog okruženja. Rad na predstavi se odvijao u prostorima udruge Kam Hram, HALE 100 te Multimedijalnog kulturnog centra Split.

 

Montaža trupe

*više ne igra

trajanje: 45 minuta
ideja i izvedba: Dajana Džafo, Antea Marinović, Dora Popić, Ivana Vukušić, Antonia Vuletić
zastupljene discipline: svila, krug, trapez, akro balans, hula hoop, žongliranje

Radnja predstave se odvija na cirkuskom gradilištu, gdje 6 likova figurativno, a ponekad i doslovno pokušava složiti i montirati same sebe i međusobne odnose, svoju kazališnu trupu i na kraju krajeva i samu predstavu u jednu harmoničnu cjelinu. Svi likovi su izjednačeni svojom pojavom, svi su uniformirani u radnim odijelima, a bogatstvo različitosti se polako otkriva kroz predstavu u potpuno različitom izričaju svakoga od njih. Pitanje koje se provlači kroz cijelu radnju je hoće li ova kaotična grupa uspjeti preći preko tvrdoglavosti, mana i ega u nastojanju da dođe do zajedničkog cilja.