Svila

Ponedjeljak, srijeda
20:00 – 22:00

Saturdays
11am – 11:45am

 

Aerial hoop

Ponedjeljak,
Srijeda, Petak

18:30 – 20:00

 

Trapez

Utorak i četvrtak
21:00 – 22:30

 

Žongliranje

Utorak
17:00 – 18:00

Subota
17:30 – 18:30

 

 

Cirkus za djecu

Utorak, četvrtak
19:15 – 20:45

 

Aikido

Mondays, Thursdays
12pm – 12:45pm

Saturdays
11am – 11:45am

Tai Chi Chuan

Ponedjeljak,
Srijeda, Petak

09:00 – 10:30

Aikido

Ponedjeljak,
Srijeda, Petak

18:30 – 20:00

Suvremeni ples za djecu

Predškolci-
srijeda, petak

16:00 – 17:00

Osnovnoškolci-
Utorak

16:00 – 17:00

Četvrtak
17:00 – 18:00