Svila
aerial silk

 

PONEDJELJAK, SRIJEDA
Monday, Wednesday 20:00 - 21:30 h


Ples na svili ili akrobatsko penjanje na svilu je zračna vještina koja kombinira ples i gimnastiku. Na zabavan i kreativan način povećava fleksibilnost, snagu i izdržljivost. Postoje razne figure, pozicije, padanja i stilovi izvođenja. Sve ovisi o vlastitoj kreativnosti, mogućnostima i ambicijama. Svila pruža veliku mogućnost improvizacije i osobne interpretacije, ovisno o individualnim željama i mogućnostima. Prethodna iskustva nisu potrebna. Trening se sastoji od zagrijavanja, praktičnog rada na svili i na kraju istezanja.

Aerial silks is an aerial circus skill which combines dance and acrobatics. Classes improve flexibility, strenght and stamina in a fun and creative way. Participants learn various tricks, drops and position which they can use in creating a silks routine depending on personal creativity, possibilities and ambitions. Aerial silks classes give a great opportunity for improvisation and individual interpretatiton without the need of prior expirience. Classes are consisted of warmup, tehnical base and stretching.

 

Voditeljica: 
Ivana Vukušić
098 161 7339