Cirkus za djecu  
circus for children

 

UTORAK, ČETVRTAK
Tuesday, Thursday 19:15 - 20:45 h

Trening je namijenjen za djecu školske dobi, a uči se široki raspon cirkuskih vještina – osnove podne i trampulinske akrobatike, žongliranje, akrobacije na svili, trapezu i krugu te dramske igre i vježbe. Na ovoj aktivnosti sa mlađim članovima radimo na kreativnosti i spajanju svih vještina u jednu cjelinu. Na taj način stvaraju se predstave i igrokazi.

This class is aimed for kids from the age of 7 and older. Kids will be learning basic floor and trampoline acrobatics, aerial skills (trapeze, hoop and silks) along with theatre exercises and games. 

 

Voditeljice: 
Dora Popić
Antonia Vuletić