Trapez
trapeze

 

UTORAK, ČETVRTAK
Tuesday, Thursday 21-22:30 h


Statični trapez je jedan od najstarijih i najpopularnijih zračnih elemenata u cirkusu. Sastoji se od 2 užeta najmanje dužine od 2 metra, te metalne šipke širine od 50cm, ili više. Na treninzima statičnog trapeza učimo izgraditi potrebnu fizičku kondiciju, koordinaciju i snažnu tehničku bazu. Kako bi sudionici mogli nastaviti napredovati na siguran način, s vremenom i upornošću postići će snagu s kojom će biti osposobljeni napraviti očaravajuća ljuljanja na šipci, padove i trikove viseći iznad tla, čime će razviti izdržljivost, odlučnost i samopouzdanje.Nastupi umjetnika na trapezu su redoviti u svijetu profesionalnog cirkusa, bilo da se radi o festivalima, kabareima, kazališnim predstavama, raznim gala eventovima ili produkcijama.

Static trapeze is one of the aerial disciplines in the circus. It consists of two ropes of at least 2 meters long, and a metal bar of 50 cm width. At the static trapeze classes, participants learn how to build the necessary physical condition, coordination, a strong technical base for safe progressions. With time and persistence, students will gain the skills necessary to make mesmerizing beats, drops, tricks and displays around a bar hung above the ground. These classes develop stamina, determination, confidence and satisfaction of mastering the core moves necessary to build a trapeze routine. Static trapeze performers regularly perform in professional circus, festivals, cabaret, theater performances, various gala events and productions.

 

Voditeljica: 
Antea Marinović